Nazwa „Bloody Mary” jest związana z postacią historycznych – zwłaszcza Królowa Maria I Tudor, która była